Latviešu Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 10:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un zvērēja pie Tā, kas dzīvo mūžīgi mūžos un kas radīja debesis un visu, kas tanīs, un zemi, un visu, kas tanī, un jūru, un visu, kas tanī, jo laika vairs nebūs.

Jāņa Atklāsmes 10

Jāņa Atklāsmes 10:1-11