Latviešu Jaunā Derība

Galatiešiem 6:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo katram jānes sava nasta.

Galatiešiem 6

Galatiešiem 6:1-11