Latviešu Jaunā Derība

Galatiešiem 4:29 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad.

Galatiešiem 4

Galatiešiem 4:23-31