Latviešu Jaunā Derība

Galatiešiem 3:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo visi, kas balstās uz likuma darbiem, ir zem lāsta. Jo ir rakstīts: Lai nolādēts katrs, kas nepastāv un nedara visu to, kas rakstīts likuma grāmatā.

Galatiešiem 3

Galatiešiem 3:1-12