Latviešu Jaunā Derība

Galatiešiem 2:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es neatmetu Dieva žēlastību. Bet ja likums mūs attaisno, tad Kristus ir veltīgi miris.

Galatiešiem 2

Galatiešiem 2:12-21