Latviešu Jaunā Derība

Galatiešiem 1:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Negāju arī uz Jeruzalemi pie tiem, kas jau pirms manis bija apustuļi, bet es aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā.

Galatiešiem 1

Galatiešiem 1:8-24