Latviešu Jaunā Derība

Galatiešiem 1:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Atklāt man savu Dēlu, lai es Viņu sludinātu pagāniem, tad es tūdaļ nepievērsos miesai un asinīm,

Galatiešiem 1

Galatiešiem 1:10-17