Latviešu Jaunā Derība

Galatiešiem 1:13 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jūs jau dzirdējāt par manu iepriekšējo dzīves veidu jūdu ticībā, ka es pārmērīgi vajāju Dieva Baznīcu un apkaroju to,

Galatiešiem 1

Galatiešiem 1:12-23