Latviešu Jaunā Derība

Filipiešiem 4:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es protu pazemoties, protu arī pārpilnībā dzīvot (visur un pie visa kā esmu pieradis): būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot pārpilnībā un ciest trūkumu,

Filipiešiem 4

Filipiešiem 4:3-20