Latviešu Jaunā Derība

Filipiešiem 4:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet es ļoti priecājos Kungā, ka jūs beigās atkal atplaukāt gādībā par mani, kā arī agrāk jau gādājāt, bet apstākļi jūs traucēja.

Filipiešiem 4

Filipiešiem 4:5-14