Latviešu Jaunā Derība

Filipiešiem 3:19 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Viņu gals ir pazušana, to dievs ir viņu vēders, un kauns ir viņu gods; tie tiecas pēc pasaulīgā,

Filipiešiem 3

Filipiešiem 3:12-21