Latviešu Jaunā Derība

Filipiešiem 2:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Nerūpējieties tikai par to, kas ir savs, bet arī par to, kas ir cita!

Filipiešiem 2

Filipiešiem 2:2-10