Latviešu Jaunā Derība

Filipiešiem 2:14 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās.

Filipiešiem 2

Filipiešiem 2:8-17