Latviešu Jaunā Derība

Filipiešiem 1:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet kas sludina Kristu ķildošanās un ne labā nolūkā, tiem prātā manām važām pievienot vēl bēdas.

Filipiešiem 1

Filipiešiem 1:12-23