Latviešu Jaunā Derība

Filemonam 1:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai jums mūsu Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus žēlastība!

Filemonam 1

Filemonam 1:1-10