Latviešu Jaunā Derība

Filemonam 1:25 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jūsu garu!

Filemonam 1

Filemonam 1:16-25