Latviešu Jaunā Derība

Filemonam 1:23 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tevi sveicina Epafra, mans līdzgūsteknis Jēzū Kristū,

Filemonam 1

Filemonam 1:21-25