Latviešu Jaunā Derība

Filemonam 1:22 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet reizē sagatavo man mājokli, jo es ceru, ka pateicoties jūsu lūgšanām, es tikšu jums atdāvināts.

Filemonam 1

Filemonam 1:17-25