Latviešu Jaunā Derība

Filemonam 1:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es tev rakstīju paļaudamies, ka paklausīsi. Es zinu, ka tu darīsi vairāk par to, ko es saku.

Filemonam 1

Filemonam 1:20-25