Latviešu Jaunā Derība

Filemonam 1:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es tevi lūdzu par savu dēlu Onēzimu, kuru, važās būdams, dzemdināju.

Filemonam 1

Filemonam 1:1-13