Latviešu Jaunā Derība

Efeziešiem 6:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kalpojiet labprātīgi tā, kā Kungam, bet ne cilvēkiem,

Efeziešiem 6

Efeziešiem 6:1-11