Latviešu Jaunā Derība

Efeziešiem 5:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un dzīvojiet mīlestībā, kā arī Kristus mūs mīlējis un mūsu dēļ sevi atdevis Dievam par dāvanu un upuri jaukai smaržai.

Efeziešiem 5

Efeziešiem 5:1-6