Latviešu Jaunā Derība

Efeziešiem 3:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Man, no visiem svētajiem vismazākajam, ir dota šī žēlastība pasludināt pagāniem neizdibināmo Kristus bagātību,

Efeziešiem 3

Efeziešiem 3:1-18