Latviešu Jaunā Derība

Efeziešiem 3:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai jūsu sirdīs caur ticību mājotu Kristus, lai jūs būtu iesakņojušies un nostiprināti mīlestībā,

Efeziešiem 3

Efeziešiem 3:9-18