Latviešu Jaunā Derība

Efeziešiem 2:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai labsirdībā nākošajos laikos parādītu mums savas žēlastības pārpilno bagātību Kristū Jēzū.

Efeziešiem 2

Efeziešiem 2:6-15