Latviešu Jaunā Derība

Efeziešiem 2:18 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo caur Viņu mums abiem dota pieeja pie Tēva vienā Garā.

Efeziešiem 2

Efeziešiem 2:11-22