Latviešu Jaunā Derība

Efeziešiem 1:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Augstāk par katru valdību un varu, un spēku, un valdniekiem, un par ikvienu vārdu, kas tiek piesaukts ne tikai šinī, bet arī nākamajā pasaulē.

Efeziešiem 1

Efeziešiem 1:15-23