Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 8:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Būdams svētnīcas un īstās telts kalpotājs. To uzcēlis Kungs, bet ne cilvēks.

Ebrejiem 8

Ebrejiem 8:1-11