Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 8:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu.

Ebrejiem 8

Ebrejiem 8:3-13