Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 8:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet galvenais tanī, kas pārrunājams, ir tas, ka mums tāds augstais priesteris, kas debesīs nosēdies Majestātes troņa labajā pusē,

Ebrejiem 8

Ebrejiem 8:1-8