Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 7:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Arī tiem Levi pēcnācējiem, kas saņem priesterību, ir pavēle saskaņā ar bauslību ņemt desmito daļu no tautas, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahama gurniem.

Ebrejiem 7

Ebrejiem 7:1-14