Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 7:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Priesterībai mainoties, nepieciešami jāmainās arī likumam.

Ebrejiem 7

Ebrejiem 7:3-13