Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 6:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet ja audzē ērkšķus un dadžus, tad tā nederīga un lāstam tuvu, tās gals ir izdegšana.

Ebrejiem 6

Ebrejiem 6:1-10