Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 3:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Katram namam ir savs cēlājs, bet Dievs ir visu radījis.

Ebrejiem 3

Ebrejiem 3:3-6