Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 13:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Neaizmirstiet darīt labu un dot dāvanas! Tādi upuri Dievam labpatīk.

Ebrejiem 13

Ebrejiem 13:9-22