Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 12:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Neviens lai nebūtu netikls vai zemisks kā Ezavs, kas par vienu maltīti pārdeva savu pirmdzimtību. (1 Moz 25,33)

Ebrejiem 12

Ebrejiem 12:12-19