Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 12:14 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tiecieties pēc miera ar visiem un pēc svētuma, bez tā neviens Dievu neredzēs.

Ebrejiem 12

Ebrejiem 12:5-21