Latviešu Jaunā Derība

Ebrejiem 11:19 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tad viņš domāja, ka Dievs spēj uzmodināt arī mirušos; tāpēc viņš to saņēma atpakaļ kā piemēru.

Ebrejiem 11

Ebrejiem 11:9-23