Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 9:28 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un viņš kopā ar tiem Jeruzalemē nāca un gāja, vaļsirdīgi sludinādams Kunga vārdā.

Apustuļu Darbi 9

Apustuļu Darbi 9:22-37