Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 5:40 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un viņi, pasaukuši apustuļus, šaustīja tos un, piekodinādami nekad vairs nerunāt Jēzus vārdā, atlaida tos.

Apustuļu Darbi 5

Apustuļu Darbi 5:33-42