Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 28:29 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kad viņš to pateica, jūdi, savā starpā stipri strīdēdamies, aizgāja no viņa.

Apustuļu Darbi 28

Apustuļu Darbi 28:22-31