Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 25:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kad viņš bija atvests, no Jeruzalemes atnākušie jūdi nostājās ap viņu, celdami daudz un smagas apsūdzības, kuras tie nevarēja pierādīt.

Apustuļu Darbi 25

Apustuļu Darbi 25:1-15