Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 25:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

To augstie priesteri un jūdu vecākie apsūdzēja man, kad biju Jeruzalemē, lūgdami, lai viņu notiesā.

Apustuļu Darbi 25

Apustuļu Darbi 25:7-25