Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 21:19 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tos apsveicis, viņš pēc kārtas izstāstīja, ko Dievs ar viņa kalpošanu darījis pagāniem.

Apustuļu Darbi 21

Apustuļu Darbi 21:9-21