Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 19:28 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

To dzirdēdami un dusmu pārņemti, tie kliedza, sacīdami: Liela ir efeziešu Diāna!

Apustuļu Darbi 19

Apustuļu Darbi 19:23-33