Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 18:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet atvadīdamies viņš teica: Ja tāds būs Dieva prāts, es atkal atgriezīšos pie jums. Tad viņš aizgāja no Efezas.

Apustuļu Darbi 18

Apustuļu Darbi 18:13-23