Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 17:26 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Viņš padarīja to, ka no viena visu cilvēku cilts apdzīvotu visu zemes virsu, nosprauzdams noteiktus laikus un robežas to dzīvošanai.

Apustuļu Darbi 17

Apustuļu Darbi 17:18-34