Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 16:31 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet viņi atbildēja: Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiks pestīti.

Apustuļu Darbi 16

Apustuļu Darbi 16:25-37