Latviešu Jaunā Derība

Apustuļu Darbi 10:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un kamēr Pēteris sevī nodomāja, ko nozīmē redzētā parādība, lūk, Kornēlija sūtītie vīri, meklēdami Sīmaņa namu, stāvēja pie durvīm.

Apustuļu Darbi 10

Apustuļu Darbi 10:12-25