Latviešu Jaunā Derība

3 Jāņa 1:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tie devuši liecību par tavu mīlestību draudzes priekšā. Viņus tu, labi darīdams, novadīsi, kā tas cienīgi Dieva priekšā.

3 Jāņa 1

3 Jāņa 1:5-12